Algemene voorwaarden


Erik Hagens Expedite BV treedt uitsluitend op als expediteur. Op al onze werkzaamheden zijn onze eigen Algemene Voorwaarden van toepassing. Daarnaast zijn op al onze werkzaamheden als expediteur van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, met uitzondering van de arbitrageclausule. Eventuele algemene voorwaarden of afwijkende bedingen uwerzijds willen wij graag bekijken, maar worden in eerste instantie hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing. De Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te bekijken.

Klik hier om de Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX, 2018) te bekijken.