De aansprakelijkheid van een expediteur: fenex voorwaarden uitgelegd

Een expediteur regelt (internationale) transporten voor opdrachtevers voor wie de ondoorzichtige vervoersmarkt voor de nodige vraagstukken zorgt. De expediteur is als het ware een spin het web: dankzij vergaande kennis van de markt, een groot netwerk en diverse distributiecentra kan ieder transport efficiënt en voordelig geregeld worden. Hiervoor sluit een expediteur als onafhankelijke partij overeenkomsten met vervoerders en verladers. De aansprakelijkheid van expediteurs voor deze dienstverlening wordt geregeld in de fenex voorwaarden. 

Fenex voorwaarden

Een expediteur weet alles van de vervoersmarkt en kan er daardoor voor zorgen dat iedere vracht onder goede voorwaarden op de juiste bestemming terecht komt. Douaneformaliteiten, verzekeringen van de lading, verpakken, opslag- en distributie spelen hierbij een rol en de activiteiten van de expediteur zijn steeds breder geworden. Welke aansprakelijkheid heeft de expediteur ten aanzien van deze activiteiten? Om daarover geen twijfel te laten bestaan werken expediteurs onder de Nederlandse expeditievoorwaarden van fenex, waarvan op 1 mei 2018 de meeste recente versie in werking is getreden. Hierin staan rechten en vrijwaardingen voor de expediteur, maar ook diverse verplichtingen en bepalingen op het gebied van aansprakelijkheid.

 

Aansprakelijkheid expediteur

Een expediteur treedt doorgaans niet zelf op als vervoerder, maar sluit hiervoor een overeenkomst af met een andere partij. Een expeditie-overeenkomst heeft daarom betrekking op het ‘doen vervoeren van goederen’ en is geregeld in artikel 8:60 BW. Doordat het vervoer niet door de expediteur wordt uitgevoerd is deze daarom niet aansprakelijk voor eventuele ladingsschade die ontstaat tijdens het vervoer. Wel dient de expediteur zijn expeditie-overeenkomst zorgvuldig na te komen en daarbij geen fouten te maken. Het inschakelen van een onbetrouwbare vervoerder of het doorgeven van verkeerde informatie kan daarom wel tot aansprakelijkheid leiden. Expediteursaansprakelijkheid is van regelend recht, waardoor het de expediteur vrij staat zijn aansprakelijkheid contractueel te beperken. Dit doen zij door te werken onder de fenex voorwaarden.

 

Fenex voorwaarden

De fenex voorwaarden regelen precies welke rechten en plichten expediteurs hebben ten opzichte van hun opdrachtgevers en eventueel betrokken derden. Indien er fouten gemaakt zijn bij het uitvoeren van de expeditie-overeenkomst kan de expediteur aansprakelijk gesteld worden mits er bewijs is dat hierdoor schade is ontstaan welke het gevolg is van de schuld of nalatigheid van de expediteur. De fenex voorwaarden stellen wel een maximumbedrag aan deze schade waarvoor de expediteur aansprakelijk kan zijn, namelijk 10.000 SDR (ongeveer €15000). Is van een dergelijke situatie sprake dan moet je als opdrachtgever wel op tijd een claim indienen. In de expeditievoorwaarden is namelijk een verjaringstermijn van 9 maanden opgenomen. Overigens heeft de expediteur altijd de plicht om, in geval van schade door een door hem ingeschakelde partij, een bemiddelende rol te spelen. Daarbij moet een expediteur aan de opdrachtgever alle benodigde informatie verstrekken om bij deze ingeschakelde partij een claim te kunnen indienen. 

 

Op zoek naar een betrouwbare expediteur?

Ben je op zoek naar een betrouwbare expediteur die alles op alles zet om de lading veilig en voordelig van A naar B te vervoeren? Neem dan vrijblijvend contact met mij op! Ik vertel graag meer over mijn werkwijze.