Internationaal transport binnen Europa regelen: 4 do's en don'ts

Voor landen die lid zijn van de Europese Unie geldt het zogenaamde vrij verkeer van goederen. Wanneer je binnen Europa een cargo transport aflevert, hoeft de afnemer daardoor geen invoerrechten te betalen. Ook geldt voor zakelijk transport dat je binnen de Europese Unie kunt leveren tegen een 0% btw-tarief. Ondanks dat goederenvervoer binnen de EU dus zo vrij mogelijk gemaakt wordt, zijn er echter nog behoorlijk wat belangrijke zaken waarmee je rekening moet houden. In dit artikel lees je enkele do’s en don’ts voor het regelen van transport binnen Europa.

1. Do: controleer welke wetgeving van toepassing is

Dat in de Europese Unie vrij verkeer van goederen geldt, wil niet zeggen dat je niet goed moet letten op de geldende wetgeving. Zo kun je bij een transport naar Duitsland wellicht geconfronteerd worden met andere eisen omtrent verpakkingen, afval en productinformatie, dan tijdens een transport naar een ander land. Wel is het zo dat de veiligheid en bruikbaarheid van een product door middel van Europese producteisen wordt vastgesteld. Wanneer jouw product aan deze Europese eisen voldoet, mag het binnen de hele Europese Unie worden geëxporteerd.

 

2. Don’t: leveren zonder duidelijke voorwaarden

Bij het voorbereiden van  transport moet je de nodige zaken regelen. Europees transport lijkt wellicht niet zo ingewikkeld: het is wel degelijk zaak om vooraf duidelijke algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden op te stellen. Communiceer duidelijk met je klant en leg schriftelijk vast wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld schade, verlies of diefstal. Ook is het altijd belangrijk om een goede transportverzekering af te sluiten om financiële schade zoveel mogelijk te voorkomen. Hou er rekening me dat de CMR verzekering schade dekt tot +/- € 11,- per kg.

 

3. Do: controleren van gevaarlijke goederen

Vrij verkeer van goederen wil niet zeggen dat alles zomaar kan worden ingevoerd en geëxporteerd. Zoals reeds besproken dienen producten allereerst te voldoen aan de Europese productnormen. Daarnaast zijn er goederen die gekwalificeerd dienen te worden als gevaarlijke goederen. Hiervoor gelden aanvullende vervoers- en verpakkingseisen. Controleer bij het regelen van transport dus altijd of de lading dergelijke gevaarlijke goederen bevat.

 

4. Don’t: zelf kleine ladingen transporteren

Financieel gezien is het slimmer om per keer een zo groot mogelijke lading te exporteren. Voor bedrijven voor wie transport niet de core business is, zal dit echter lang niet altijd mogelijk zijn. Maak in deze gevallen liever gebruik van de service van een expediteur en ga niet zelf kleine ladingen transporteren. Zo deel je in de kosten en kun je meer flexibel en efficiënter transporteren.

 

Het regelen van transport uitbesteden? Neem contact op!

Bij het regelen van transport binnen Europa komt dus heel wat kijken. Wil jij er zeker van zijn dat jouw transport goed geregeld is en dat alles efficiënt verloopt? Neem nu contact met mij op: ik los graag jouw transportvraagstuk op!