Douane aangifte en vrachtvervoer: wat moet je weten?

Of je als vrachtvervoerder te maken krijgt met douaneregelingen hangt af van de landen waarnaar je transporteert. Binnen de Europese Unie is er vrij verkeer van goederen. Dat wil zeggen dat je afnemer geen invoerrechten hoeft te betalen: er zijn in feite geen douaneformaliteiten binnen de EU. Een deel van het vrachtvervoer verloopt echter tussen lidstaten van de EU en zogenaamde derde landen (landen buiten de Europese Unie). In deze gevallen spreken we van internationaal vrachtvervoer waarvoor complexe wetgeving geldt. Waar moet je rekening mee houden bij het doen van douane aangifte?

Douaneformaliteiten afhankelijk van het land

Er is helaas geen eenduidig antwoord op de vraag aan welke douaneformaliteiten voor internationaal vrachtvervoer men zich moet houden. Het uitwisselen van goederen tussen landen van de Europese Unie zoals Nederland en derde landen kan namelijk vrij complex zijn. Dit komt doordat er geen eenduidige regelgeving is en de benodigde documenten, formaliteiten, invoerrechten, accijnzen en belastingen per land kunnen verschillen. Je ontkomt er in ieder geval niet aan om je goed in de regelgeving te verdiepen en gebruik te maken van de juiste documenten. Het op orde hebben van je douane documenten is verplicht en voorkomt vertraging. Bovendien zijn er in sommige gevallen aanvullende documenten beschikbaar die, indien daar gebruik van wordt gemaakt, een voordeel opleveren met betrekking tot de te betalen invoerrechten.

Douane aangifte

Bij de douane dien je aangifte te doen van goederen die je in- of uitvoert van en naar landen buiten de Europese Unie. Over de geïmporteerde of geëxporteerde goederen berekent de douane de geldende in- en/of uitvoerheffingen. Soms zijn die kosten lager of niet bestaand, doordat het derde land een handelsovereenkomst heeft met de EU. Ook kan het zijn dat er aanvullende voorschriften gelden. Zo beoordeelt de douane of jij je bijvoorbeeld moet houden aan VGEM voorschriften: voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

Hulp van een expediteur bij internationaal vrachtvervoer

De regels en wetten die gelden bij transport tussen lidstaten en derde landen zijn dus ingewikkeld en complex. Er kunnen diverse voorschriften van toepassing zijn en de benodigde documenten kunnen per land verschillen. Ook op het gebied van belastingen, accijnzen en invoerrechten gelden afwijkende regels. Om te voorkomen dat je fouten maakt bij je douane aangifte is het slim om het vrachtvervoer uit te besteden aan een expeditiebedrijf. Een expediteur weet immers precies welke documenten nodig zijn en aan welke regels jij je moet houden. Door een expediteur in te schakelen boek je daarom tijdwinst en voorkom je het maken van fouten en het oplopen van vertraging.

Een expediteur inschakelen? Neem contact op!

Moet jij een internationale zending versturen en wil je er zeker van zijn dat alles goed geregeld is? Neem dan nu vrijblijvend contact op met mij! Ik leg graag uit hoe ik als expediteur deze zorg voor jou kundig uit handen kan nemen.