CMR vrachtbrief invullen? Alles wat je moet weten!

Wie zich bezighoudt met vrachtvervoer ofwel goederenvervoer, krijgt te maken met de CMR vrachtbrief. In deze vrachtbrief wordt de overeenkomst betreffende het goederenvervoer vastgelegd. Wanneer een afzender (de verlader) en de vervoerder afspreken dat deze laatste een vracht gaat vervoeren en afleveren, wordt een vrachtbrief ingevuld. Hierin staan alle benodigde gegevens in om de vervoerovereenkomst goed uit te kunnen voeren. Tijdens het transport moet de vervoerder deze vrachtbrief bijhebben. De Wet Wegvervoer Goederen (WWG) stelt dat deze in het voertuig van de vervoerder aanwezig moet zijn. Weten hoe een dergelijke CMR vrachtbrief eruit ziet en hoe je op de juiste manier omgaat met het invullen van dit document? Lees hieronder dan een duidelijke toelichting!

Wat is een CMR vrachtbrief?

Wie goederen vervoert, is niet alleen verplicht de vrachtbrief bij te hebben: deze dient ook correct te zijn ingevuld. Ook voor de afzender is dit heel belangrijk, omdat deze aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een onjuist of onvolledig ingevulde vrachtbrief. Ook dien je het juiste CMR formulier in te vullen. De AVC vrachtbrief is enkel bestemd voor vervoer binnen Nederland, terwijl de CMR vrachtbrief bedoeld is voor internationaal wegtransport. Graag leg ik uit hoe deze CMR vrachtbrief is opgebouwd en wat je hierop moet invullen.

 

De vrachtbrief CMR correct invullen: uitleg over de inhoud

Elke CMR vrachtbrief bestaat tenminste uit drie onderdelen, te weten: een deel voor de afzender, een deel voor de geadresseerde en een deel voor de vervoerder. Verder beschikt iedere vrachtbrief over een eigen uniek nummer. Hierdoor is iedere vrachtbrief uniek en kan het vervoertraject, bijvoorbeeld in geval van schade, later worden gereconstrueerd. De afzender is steeds belast met het correct invullen van de vrachtbrief en is dus ook verantwoordelijk voor de inhoud. Na het invullen van alle verplichte informatie wordt de vrachtbrief, uiteraard ondertekent, samen met de te vervoeren goederen overhandigd aan de vervoerder.

CMR formulier tekenen en retourneren

Nadat het overhandigen van de getekende vrachtbrief door de afzender, dient de chauffeur deze eveneens te tekenen. Na het tekenen voor ontvangst retourneert de afzender het deel dat voor de afzender bestemd is. Dit bewijs van ontvangst dient de afzender uiteraard goed te bewaren. Het laatste onderdeel, het deel dat bestemd is voor de ontvanger van de goederen, wordt na aankomst op het losadres door de vervoerder overhandigt. De ontvanger moet zijn eigen deel in de administratie bewaren en het deel dat voor de vervoerder bestemd is tekenen en retourneren. Op deze manier hebben alle partijen, afzender, vervoerder en ontvanger, een getekend deel van de CMR vrachtbrief in het bezit. De vrachtbrief is niet alleen het bewijs van aflevering, maar kan ook dienen als bewijs van export van goederen in verband met het BTW-nultarief. Daarom is het altijd aan te raden om de vrachtbrief te bewaren totdat de verjaringstermijn verstreken is. 


Meer informatie over het correct uitvoeren van een internationaal transport en het invullen van een CMR vrachtbrief? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op!