4 tips voor het regelen van transport in heel Europa

De Europese transportwereld is een complexe bedrijfstak. Wie zich goed wil verdiepen in het transporten van goederen binnen Europa, zal hieraan dan ook de nodige tijd en aandacht moeten schenken. Het regelen van transport in heel Europa is dan ook een taak die binnen een bedrijf vaak door specialisten wordt gedaan. Wanneer het transporten van goederen niet je corebusiness is, is dat echter meestal niet mogelijk. Om je toch op weg te helpen geef ik graag 4 belangrijke tips voor het regelen van elk Europees transport. 

1. Transport regelen? Zorg voor de juiste papieren en gegevens

Wanneer je internationaal gaat transporteren, dien je uiteraard jouw papierwinkel goed op orde te hebben. Zo hebben bedrijven een Economic Operators Registration and Identification (EORI) nodig, wanneer zij bij het exporteren met de Douante te maken krijgen. Ook dient het transport te zijn voorzien van een correct ingevulde CRM-vrachtbrief.

2. Controle vervoer gevaarlijke goederen

Sommige goederen, zoals chemische producten die gevaarlijke stoffen kunnen bevatten, worden gekwalificeerd als gevaarlijke goederen (dangerous goods). Het is belangrijk om te weten of de te transporteren producten hieronder vallen. Kijk hiervoor op het veiligheidsinformatieblad ofwel MSDS van de producten. Indien de goederen als gevaarlijk worden aangemerkt moeten zij namelijk op een specifieke manier verpakt en vervoerd worden.

3. Maak gebruik van deelladingen

Wie over zee of via de lucht transporteert krijgt naast de transportkosten ook met eenmalige douane- en documentatiekosten te maken. Om die reden is het slim om zoveel mogelijk tegelijk te exporteren. Ook bij transport via de weg kan het binnen Europa lonen om zo groot mogelijke ladingen te vervoeren. Dit is echter in veel gevallen niet altijd nodig of mogelijk. Wees dan slim en maak gebruik van deelladingen. Hierbij rijdt één vrachtwagen naar meerdere bestemmingen, voor meerdere verzenders. Zo deel je in de kosten en kun je flexibel en goedkoop kleine ladingen vervoeren.

4. Geen gedoe? Schakel een expediteur in!

De wereld van het Europese transport is zeer complex en continu aan verandering onderhevig. Wanneer het transporteren van goederen niet je hoofdzaak is, kost het daarom vaak te veel tijd en moeite om vrachtvervoer op een effectieve en betaalbare manier te realiseren. In veel gevallen is het daarom slimmer om een expediteur in te schakelen. Deze hebben kennis van alle relevante wet- en regelgeving en beschikken over een gedegen netwerk. Hierdoor kunnen zij het transport in heel Europa veel sneller en voordeliger regelen!

Het transport regelen uitbesteden en wil jij zeker weten dat al jouw transportuitdagingen op een goede manier worden opgelost? Neem dan nu contact met mij op, dan vertel ik je graag hoe ik jouw transportvraagstuk uit handen kan nemen!